เปิดออดิชันรับสมาชิกใหม่ CGM48 3rd Generation

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เป็นเพศหญิงโดยกำเนิด
– เกิดภายในปี ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ถึง ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555)
– รักในการร้อง การเต้น การแสดง
– มีความอดทน พยายาม ขยันฝึกซ้อม
– ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกมัดอยู่กับค่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หรือผู้สมัครต้องสามารถจบสัญญากับค่ายเดิม ได้ก่อนวันที่ 19 เมษายน 2024
– สามารถเดินทางมาเข้าร่วมการ Audition ต่อหน้ากรรมการที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ (วันเวลา จะทำการแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกใบสมัครทราบในภายหลัง)
– หากผู้สมัครผ่านการออดิชัน CGM48 3rd Generation และได้รับเลือกเป็นสมาชิกแล้ว ผู้สมัครยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของวง รวมถึงยินดีที่จะปิด Social Account ที่เคยมีทั้งหมด
– สำหรับชาวต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยในระดับที่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้และต้องการสมัคร Audition ให้กรอกในช่องหมายเลขบัตรประชาชนด้วยหมายเลข Passport แทน

หมายเหตุ

– ผู้สมัครห้ามเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการสมัคร เช่น วัน เวลา และ สถานที่การออดิชัน ให้บุคคลภายนอกรู้โดยเด็ดขาด
– ผู้สมัครห้ามเปิดเผยตัวตนว่าเป็นผู้สมัคร หรือว่าเป็นผู้เข้ารอบลงบน Social Account ส่วนตัวหรือสาธารณะต่าง ๆ โดยเด็ดขาด
– ผู้สมัครยินดีที่เปิด Social Account ของผู้สมัครเป็นสาธารณะ เพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบประวัติต่าง ๆ ของผู้สมัครได้

ที่มา : https://www.facebook.com/photo/?fbid=943527770463940&set=pb.100044201777801.-2207520000