AR3NA Comeback in November 2023

ar3na_is_back

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีประกาศสำคัญจากวง Ar3na ว่าพวกเข้าจะกลับมาหาทุกคนอย่างแน่นอนในเดือน พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วย ติดตามและให้กำลังใจวง AR3NA ไปด้วยกัน