ใจหาย Ice Pretzelle สิ้นสุดและไม่ต่อสัญญากับวง Pretzelle

ice pretzelle announcement

อิ๊น มาธวี รัตนวิจิตร, อุ๋มอิ๋ม อัญรินทร์ ชัยอนันต์โสภณ, และ เกรซ อภิศรา ชมภูศรี ได้ดำเนินการต่อสัญญาและดำเนินกิจกรรมในฐานะสมาชิกวง Pretzelle ต่อไป

ส่วน ไอซ์ อิรวดี สัจจพาณิชกุล จะสิ้นสุดกิจกรรมในฐานะ Pretzelle ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อไปดำเนินงานส่วนตัวของตน

ไอซ์จะยังทำกิจกรรมในฐานะสมาชิกวง Pretzelle ไปจนถึงวันดังกล่าวและหลังจากนั้น Pretzelle จะยังคงดำเนินกิจกรรมด้วยสมาชิกปัจจุบัน เพื่อตแบแทนทุกๆกำลังใจและความรักที่ทุกคนมอบให้แก่ Pretzelle อย่างดีเสมอมา

วง Pretzelle และค่าย 45 Entertainmentขอขอบคุณไอซ์ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา และขอให้ไอซ์ประสบความสำเร็จในเส้นทางของตนเองต่อไปในอนาคต และหวังเสมอว่า ทุกคนจะสนับสนุนกับทุกเส้นทางที่ไอซ์ได้เลือกต่อไป

ice_pretzelle_contact_announcement