ติดฝน – PiXXiE

pixxie-rain

หนึ่งในเพลงจาก Mini Album “RAIN” เพลงช้าอกีหนึ่งเพลงของ Pixxie ที่มีความหวาน เปรีัยวสไตล์ พิกซี่ พร้อมแล้วไปรับฟังและรับชม Visualizer MV กันได้เลย

เพลง

https://www.youtube.com/watch?v=AfNWXNkpO7A