รับสมัครศิลปินหน้าใหม่กับ XOXO Next Gen 2024 จากค่าย XOXO

xoxo-next-gen

คุณสมบัติ

 • อายุ 14-16 ปี (เกิดภายใน 1 ก.ค. 2550-30 มิ.ย. 2554)
 • ไม่จำกัดเพศ
 • มีความสามารถ ด้านการร้อง เต้น แร็ป เล่นดนตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง)
 • สัญชาติใดก็ได้
 • (หากเป็นชาวต่างชาติต้องมีหลักฐาน และเอกสารยืนยันการพำนักอยู่ในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย)
 • สื่อสารภาษาไทยได้
 • ไม่มีพันธะผูกพันกับสังกัด หรือค่ายเพลง หรือตัวแทนใดๆ
 • รับสมัครแบบเดี่ยวเท่านั้น !

วิธีการสมัคร

 • อัด Video Clip (สมัครเดี่ยวเท่านั้น) ความยาว 3-7 นาที
  – แนะนำตัวสั้นๆ ให้น่าสนใจที่สุด
  – แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง, เต้น, แร็ป, เล่นดนตรี (อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง)
 • Upload คลิปลง YouTube ตั้งค่าเป็น Unlisted (ไม่แสดงรายการ)
 • ตั้งชื่อคลิป XOXO AUDITION _ชื่อนามสกุล
 • กรอกประวัติ ในแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบ
  – ภาพถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน (เห็นหน้าชัดเจน 1-2 ภาพ เห็นเต็มตัว 1-2 ภาพ)
  – link คลิป Video ที่อัพโหลดลง YouTube ตามขั้นตอนด้านบน

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบคลิปความสามารถ

หมายเหตุ

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 • จำกัดการสมัคร 1 ท่านสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • สามารถแก้ไขข้อมูลใบสมัครได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • หมดเขตรับสมัคร 30 เม.ย. 2567 (เวลา เที่ยงคืน ของวันที่ 30 เม.ย. 2567)
 • กำหนดการประกาศผล จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทาง Social Media ของ XOXO ENTERTAINMENT