ออดิชั่นใหญ่ 2023 YG”MM Audition NOW or NEVER

ygmm-now-or-never-audition

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556​
 • ไม่จำกัดสัญชาติ
 • ไม่มีติดสัญญาผูกพันกับค่ายเพลง, สังกัด หรือบุคคลใด ๆ
 • สามารถสมัครได้ 1 คนต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน และ/หรือ หมายเลข Passport (หากเคยลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว สามารถกดสมัครได้เลย โดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)
  ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

ประเภทการสมัคร

Vocal, Rap, Dance (เลือกออดิชั่นได้ 1 ประเภทเท่านั้น)

 1. Vocal – ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดภาษาและแนวเพลง และไม่มีดนตรีประกอบ
 2. Rap – ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดภาษาและแนวเพลง ไม่มีดนตรีประกอบ และไม่มีคำหยาบ
 3. Dance – ความยาวไม่เกิน 1.30 นาที ไม่จำกัดแนวเพลง

วันและสถานที่ออดิชั่น

– วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน ~ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566
ที่ บริษัท YG”MM (ตึก GMM Grammy Place ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพมหานคร)

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ ผ่านทาง www.ygmmofficial.com
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน (ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ประวัติการศึกษา, ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. แนบรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่ผ่านการตกแต่งรูปใด ๆ (ไม่แต่งหน้าเข้มจนเกินไป, ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา, ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สี)
 4. แนบ Link Clip วีดิโอ (Upload ลง YouTube ตั้งค่าเป็น Unlisted)
  1. คลิปวีดิโอแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 30 วินาที เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น (จำเป็นต้องมี)
  2. คลิปวีดิโอแสดงความสามารถ เช่น ร้อง, แร็ป, เต้น (เลือกได้ 1 ประเภทเท่านั้น)
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมแต่งเสียง รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายทำ Clip วีดิโอ
 6. สถานที่ถ่ายทำ Clip วีดิโอ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ และถ่ายเป็นแนวนอน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  1. สำหรับประเภท Vocal/Rap : ถ่ายครึ่งตัว โฟกัสหน้าชัดเจน
  2. สำหรับประเภท Dance : ถ่ายเต็มตัว เห็นทั้งตัวชัดเจน
 7. ตั้งค่าช่องทาง Social Media ที่ใช้กรอกข้อมูลให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางบริษัทฯ เข้าถึงได้ ประกอบการพิจารณา
 8. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือสมัครซ้ำได้ หากพบว่ามีการทุจริต จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในภายหลัง

วิธีการสมัคร

 1. สมัครออนไลน์ ผ่านทาง www.ygmmofficial.com
 2. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบถ้วน (ชื่อ-นามสกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ประวัติการศึกษา, ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น
 3. แนบรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง ไม่ผ่านการตกแต่งรูปใด ๆ (ไม่แต่งหน้าเข้มจนเกินไป, ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา, ไม่ใส่คอนแทคเลนส์สี)
 4. แนบ Link Clip วีดิโอ (Upload ลง YouTube ตั้งค่าเป็น Unlisted)
  1. คลิปวีดิโอแนะนำตัว ความยาวไม่เกิน 30 วินาที เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น (จำเป็นต้องมี)
  2. คลิปวีดิโอแสดงความสามารถ เช่น ร้อง, แร็ป, เต้น (เลือกได้ 1 ประเภทเท่านั้น)
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมแต่งเสียง รวมถึงไม่อนุญาตให้ใช้ฟิลเตอร์ในการถ่ายทำ Clip วีดิโอ
 6. สถานที่ถ่ายทำ Clip วีดิโอ ต้องมีแสงสว่างเพียงพอ และถ่ายเป็นแนวนอน เพื่อให้คณะกรรมการผู้ตัดสินสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
  1. สำหรับประเภท Vocal/Rap : ถ่ายครึ่งตัว โฟกัสหน้าชัดเจน
  2. สำหรับประเภท Dance : ถ่ายเต็มตัว เห็นทั้งตัวชัดเจน
 7. ตั้งค่าช่องทาง Social Media ที่ใช้กรอกข้อมูลให้เป็นสาธารณะ เพื่อให้ทางบริษัทฯ เข้าถึงได้ ประกอบการพิจารณา
 8. กรุณาตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือสมัครซ้ำได้ หากพบว่ามีการทุจริต จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์ในภายหลัง

การประกาศผล

 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบออนไลน์ บริษัทฯ จะติดต่อให้ทราบส่วนตัวเป็นรายบุคคล ผ่านช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ ภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันปิดรับสมัครออดิชั่น เพื่อเข้ามาออดิชั่นในรอบต่อไป
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า